ครูปลาได้เปลี่ยนชื่อ SR เป็น Like สอนขับรถยนต์ เนื่องจากมีคนใช้ชื่อ SR หลายที่ จึงทำให้ผู้เรียนสับสน,ได้ทำสนามใหม่มาตราฐานที่สุดใน จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่ 11 ไร่ เลือกเรียนได้ทั้งเกียร์ธรรมดา, เกียร์ออโต้ เปิดรับสมัครทุกวัน 02-753-0269, 081-837-1912, 083-441-7788

  

 *** คอร์สพิเศษ เน้นสอบใบขับขี่ พร้อมพาสอบใบขับขี่ รับรองผลสอบ 100 %  รถเก๋งออโต้ เวลาเรียน 4 ชั่วโมง = 1,500 บาท

Like สอนขับรถยนต์

สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

วันจันทร์,อังคาร (เช้า) -สอบข้อเขียน
วันจันทร์,อังคาร (บ่าย) -สอบปฎิบัติ

1. บัตรประชาชนตัวจริง+พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 15 วัน (แจ้งแพทย์เพื่อสอบใบขับขี่)
3. กรณีทำบัตรธรรมดา : รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    กรณีทำบัตรสมาร์ทการ์ด : ไม่ต้องใช้รูป

บริการรับ-ส่ง
signs